ul. Królewska 64, 05-822 Milanówek22 724 44 58, 695 129 180Pon - Pt: 08:00 - 20:00 Sob: 08:00 - 14:00

dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran

dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran

dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran, specjalista pulmonolog, specjalista alergolog dla dorosłych i dzieci od 0 roku życia, wykonuje przezklatkowe USG płuc

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest dr n. med. z ponad 35 letnią praktyką kliniczną. Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu 
alergicznym, takich jak astma oskrzelowa. Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne, takie jak przezklatkowe USG płuc, które jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie 
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako „nowoczesnym stetoskopem”. Wykorzystuje nowoczesne badania czynnościowe układu oddechowego, takie jak spirometria, oscylometria, FENO, pletyzmografia, dyfuzja Co2.
Doświadczenie i wiedzę regularnie poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach, kongresach i szkoleniach.

Konsultuje pacjentów dorosłych oraz dzieci od 0 roku życia.
Ponad to prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii. Posiada uprawnienia biegłego sądowego oraz orzeka o zdarzeniach medycznych w ramach Wojewódzkiej Komisji d.s Zdarzeń Medycznych
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia 
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika 
Technologii Medycznych oraz London School of Economy, a pond to liczne kursy doskonalące w tym organizowane przez Oxford Univeristy.
Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły 
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju-INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o
 Zdarzeniach Medycznych w Warszawie
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia i współautorką książek medycznych.
Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej, Towarzystwa Chorób Płuc oraz Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022” 
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.